อนุทิน 25742 - wwibul

wwibul

@25731 เรื่องมือนี่ ผมมีทฤษฎีส่วนตัวครับ

"มือที่สะอาด จะสะอาด

มือที่สกปรก จะสกปรก"

รู้สึกทฤษฎีนี้จะแม่นใช้ได้ครับ :)

เข้าใจว่าแม่นกว่าการจำแนกตามเพศ...

 

แต่ที่แน่ ๆ ทางวิชาการคือ เวลาเกิดโรคระบาด เช่น ซาร์ ตาแดง หนึ่งในมาตรการที่สำคัญมากคือการล้างมือให้บ่อย โดยเฉพาะเวลาไปสัมผัสอะไรก็ตามที่เป็นสื่อการแพร่เชื้อ เช่น จุดกดลิฟท์ เปิดปิดประตู รับจ่ายเงิน ฯลฯ  โดยเฉพาะคนที่ต้องอยู่ในวงจรที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย

จะผู้หญิงหรือผู้ชาย ก็ต้องล้างมือบ่อยทั้งคู่พอกัน :)

เขียน 05 Nov 2008 @ 10:37 () แก้ไข 05 Nov 2008 @ 10:45, ()


ความเห็น (0)