อนุทิน 25720 - pkaek

pkaek

ได้มีประสบการณ์บริหารความขัดแย้งในใจตนเอง ใช้หลักธรรมะ แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย อยู่ที่ว่าจะใช้หลักเหตุผลหรือหลักทางสังคมวัฒนะธรรม ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจ

เขียน 05 Nov 2008 @ 06:15 ()


ความเห็น (0)