อนุทิน #25720

ได้มีประสบการณ์บริหารความขัดแย้งในใจตนเอง ใช้หลักธรรมะ แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย อยู่ที่ว่าจะใช้หลักเหตุผลหรือหลักทางสังคมวัฒนะธรรม ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจ

เขียน:

ความเห็น (0)