อนุทิน 25651 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

  • คุย OM กันต่อ แล้วก็จัดการทำ presentation นำเสนอ โดย อ.จัน เข้ามาแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว
  • จัดทำแผนการทดสอบเว็บ ม.อ. ใหม่อีกรอบ
  เขียน:  

ความเห็น (0)