อนุทิน 25635 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

ใช้อนุทินเพื่อคุยกับตัวเองทบทวนเรื่องราวแห่งความสำเร็จและงานที่ได้ทำไปในช่วงเวลาหนึ่ง เป็น สุนทรียสนทนาภายใน (Internal Dialogue)

เขียน 04 Nov 2008 @ 11:19 ()


ความเห็น (0)