อนุทิน #25621

วันนี้เริ่มเข้าวงจร "ประชุม" อีกแล้ว ปัญหาใหญ่สุดเรื่อง efficiency ในระบบราชการคือประชุมเยอะ ประชุมบ่อย และไม่ได้พยายามคิดเรื่อง productivity ของการประชุม

เขียน:

ความเห็น (0)