อนุทิน 25621 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

วันนี้เริ่มเข้าวงจร "ประชุม" อีกแล้ว ปัญหาใหญ่สุดเรื่อง efficiency ในระบบราชการคือประชุมเยอะ ประชุมบ่อย และไม่ได้พยายามคิดเรื่อง productivity ของการประชุม

เขียน 04 Nov 2008 @ 09:37 ()


ความเห็น (0)