อนุทิน 25591 - หมอเจ๊ คนสวย แซ่เฮ

  • ถ้าคิดบวก คิดดีแล้วทำให้จิตใจเร่าร้อน วุ่นวาย ควรทบทวนแง่งามของมันใหม่ว่าดีแท้หรือไม่
  • ถ้าคิดบวก แล้วทำให้สังคมปั่นป่วนคนไร้ความสุข เกิดความเครียด ควรทบทวนแง่งามของมันใหม่ว่าดีแท้หรือไม่
  • กรรมะใดใครก่อ ผู้นั้นเป็นคนแก้
  • วิถีของชีวิตของคนแค่คนเดียวมันยังซับซ้อน แล้ววิถีของชีวิตคนหลายคนที่มาเกี่ยวข้องกันมันจะไม่ซับซ้อนมากกว่าหรือ
  • การที่จะแก้ความซับซ้อนที่หลายคนมาเกี่ยวข้อง(พิมพ์ตกเลยมาเติมไว้หน่อย)ก็เหมือนการคลายปมเชือกที่หลายคนผูกอยู่บนเส้นเดียวกัน ถ้าเคยผูกปมเชือกจะรู้ว่าคนที่คลายได้เร็วและง่ายที่สุดคือคนผูกปมนะเอง
  • เตือนใจไว้หน่อย กรรมะเป็นผลที่ผู้กระทำเท่านั้นเป็นผู้รับผล
  • ทำดี คิดดี ควรให้ผลที่ส่งให้ตัวเองและสังคมสงบและมีความสุขแผ่ซ่านจนใจอิ่มเต็มด้วยกันทุกคน หากว่าทำแล้วผลกลับเป็นตรงข้าม พึงคิดใหม่ว่าที่คิดนั้น ดีแท้ แน่หรือ
  • คิดโดยไม่ตัดสินว่า รู้มาถูก หากแต่คิดจากผลที่เกิดขึ้นมา
  • ดีแท้ขององค์พุทธะ คือ การกระทำที่ให้ผลเป็นความสงบเย็นที่แผ่ไพศาลคุ้มครองโลกมากว่าสองพันปี

บันทึกไว้เตือนใจหลังจากไปฝึกเรียนรู้ตัวตนครั้งแรกของปีนี้ 

 

 

เขียน 03 Nov 2008 @ 22:29 () แก้ไข 03 Nov 2008 @ 23:26, ()


ความเห็น (0)