อนุทิน 25587 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

@25586

คนเมืองล้านนา เปิ้นฮ้องว่า "ดอกน้ำเผิ้ง" ครับ

(คนเมืองล้านนาเขาเรียกว่า "ดอกน้ำผึ้ง" ครับ)

บ้านผมปลูกไว้รอบบ้านเลยครับพี่ศศินันท์

เขียน 03 Nov 2008 @ 22:04 ()


ความเห็น (0)