อนุทิน 25582 - กวิน

  ติดต่อ

ที่นี่มีปัญหา ; ปรึกษาหารือ ยึดถือส่วนรวม สวมบทกฎเกณฑ์ @ 220584  โดย small man~natadee

ไม่ควรลืมตนเพราะหัวโขน

หัวโขนสวมหัวคนเต้น    หมายเป็นลิงยักษ์สักครู่
ถอดหัวโขนคนเดิมดู     ใช่ผู้ยักษ์ลิงสิ่งลวง

พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)