อนุทิน 25533 - มัทนา

มัทนา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อเช้าไปร่วมปฎิบัติธรรมนำโดยภิกษุณี Ayya Medhanandi เป็นครึ่งวันที่สงบและตื่นรู้ เป็นการใช้เวลาได้เป็นประโยชน์ดีจริงๆ ท่านเริ่มจากการนำสวดบูชาพระรัตนตรัยพร้อมสอนความหมาย ต่อด้วยการอาราธนาศีลพร้อมความหมายและคำสอน แล้วก็นั่งสมาธิครึ่งชม. ต่อด้วยยืนสมาธิและเดินจงกรมอีกครึ่่งชม. แล้วท่านก็สอนนิดๆหน่อยๆ จบด้วยการนั่งสมาธิอีก 45 นาที

ฝรั่งที่มาเกินครึ่งห้องสวดบาลีได้ มีกิริยามารยาทที่อ่อนน้อมมากๆ นั่งกับพื้นเป็นส่วนมาก ส่วนน้อยนั่งบนเก้าอี้ เวลาพูดกับภิกษุณีก็พนมมือ วันนี้มีคนเอเชียแค่ 5 คน นอกนั้นเป็นคนขาวร่วม 40 คนได้ เราเป็นคนไทยคนเดียว! แล้วก็มีคู่ศรีลังกา และ คนจีนเวียดนามอีก 2 คน

ท่านเริ่มง่ายๆเลยคือ สอนคนที่ไม่เคยให้พนมมือกราบ ท่านบอกว่าการ"อัญชลี" นั้นคิดให้เป็นสัญลักษณ์ของการที่เรา"ยอม"ก็ได้ (คล้ายๆเวลาโดนมัดมือทำอะไรไม่ได้) เป็นการยอมรับว่าเรานั้น "helpless" ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต ยอมรับความไม่แน่นอน ไม่มีอะไรช่วยเราได้นอกจากการยอม surrender ต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยที่พระพุทธไม่ได้หมายถึงเฉพาะพระพุทธเจ้า แต่รวมถือความเป็นพุทธะในตัวเราที่เราควรตั้งเป็นจุดหมาย

ทั้งเช้านั้นเป็นการเน้นให้เจริญสติไม่ว่าจะทำอะไร

ตอนรับศีลท่านก็บอกว่า ศีลไม่เหมือน 10 commandments นะ ไม่มีใครมาดูคุณ คุณรู้ของคุณเอง มันเหมือนเส้นที่ตีไว้บนถนน เส้นประ เส้นทึบ

ศีลคือเส้นทึบ(ในเมืองที่ไม่มีตำรวจ) ถ้าคุณขับรถฝ่าเส้นทึบไป มันก็เป็นอันตรายต่อตัวคุณเอง คือมันเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดอันตราย มันเป็นความประมาท แต่ไม่มีใครมาตัดสินมาจับคุณหรอก มีแต่การกระทำและผลของการกระทำนั้น

[ตอนนี้ง่วงแล้ว ไว้พรุ่งนี้มาเขียนต่อ]

 

เขียน 03 Nov 2008 @ 15:12 () แก้ไข 04 Nov 2008 @ 02:23, ()


ความเห็น (0)