อนุทิน 25522 - มะปรางเปรี้ยว

ช่วงเช้าวันนี้

  • จัดการตามเรื่องประชุมร่วมกับ ธกส.เสร็จแล้ว
  • คุยเรื่อง mailing list กับยา
  • คุยเรื่อง กราฟฟิกกับเก๋แล้ว
  • จัดการหา paper ให้อ.จัน
  • เคลีย์งานเล็กๆ น้อย
เขียน 03 Nov 2008 @ 13:01 ()


ความเห็น (0)