อนุทิน 25516 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

เริ่มต้นช่วงเช้าด้วยการร่วมมือกับภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ในการปรับปรุงห้องทำงานของทั้งสองภาควิชาร่วมกัน

  เขียน:  

ความเห็น (0)