อนุทิน 25516 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

เริ่มต้นช่วงเช้าด้วยการร่วมมือกับภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ในการปรับปรุงห้องทำงานของทั้งสองภาควิชาร่วมกัน

เขียน 03 Nov 2008 @ 11:25 ()


ความเห็น (0)