อนุทิน 25494 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

วันนี้เป็นวันแรกที่ทำงานในฐานะหัวหน้าภาคฯ ผมเป็น 3rd generation ของภาควิชานี้แล้ว

  • 1st generation - อาจารย์รุ่นแรก
  • 2nd generation - อาจารย์ที่อาจารย์รุ่นแรกสอน
  • 3rd generation - อาจารย์ที่อาจารย์รุ่น 1 และ 2 สอน

ตอนนี้ภาคฯ มี 4th generation คืออาจารย์รุ่นที่เคยเรียนกับผมมาแล้ว เวลาผ่านไปเร็วจริง

เขียน 03 Nov 2008 @ 08:09 ()


ความเห็น (0)