อนุทิน 25474 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ก่อนนอน... ในฐานะ ที่ศึกษาทางศาสนามานานคิดว่า ไม่แปลกเลยที่....
นักวิทยาศาสตร์ดังๆของโลกทั้งหลาย  เช่น  Stephen Hawking  ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์คนหนึ่ง  ซึ่งมองการค้นหาคำตอบจากการศึกษาวิวัฒนาการของเอกภพเป็นหลัก  จะสรุปว่า....

แม้วิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าไปมาก แต่ก็ยังมีสิ่งต่างๆ อีกมากมายที่เรายังไม่เข้าใจโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวเราเอง 
Stephen Hawking  เคยเขียนหนังสือเล่มหนึ่ง  มีบางตอนเล่าถึงวิวัฒนาการของศาสตร์ต่างๆ ตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 17 เขาตั้งข้อสังเกตว่า....
ตั้งแต่ตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 17  ศาสตร์แยกกันออกเป็นสองแขนงอย่างแจ้งชัดคือ
(1) ศาสตร์แห่งความเข้าใจ (science of understanding) เช่น การศึกษาหลักศาสนาซึ่งมีมาแต่เดิมและมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยบุคคลให้เข้าใจโลกรอบด้านผ่าน "ตาภายใน" เชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าสร้างทุกอย่างและสิ่งเหล่านั้นคือทางนำไปสู่การเปลื้องทุกข์

และ (2) ศาสตร์แห่งความปรับเปลี่ยน (science of manipulation) เช่น ฟิสิกส์และเคมีซึ่งมาทีหลัง และมุ่งสร้างความเข้าใจ และทำนายปรากฏการณ์รอบด้านเพื่อสร้างอำนาจเอาชนะธรรมชาติ  
เอาละ แค่นี้ นอนก่อนแล้ววว....
Oneeveningtime

เขียน 02 Nov 2008 @ 23:39 () แก้ไข 02 Nov 2008 @ 23:52, ()


ความเห็น (0)