อนุทิน 25336 - Ka-Poom

Ka-Poom

กับดักของนักเดินทาง คือ การหลง

หลงตน หลงตัว... ว่าตน ตัว นี้มี - ดี - ประเสริฐ...และที่หลงมากที่สุด คือ หลงเกิดและหลงตาย...

เขียน 01 Nov 2008 @ 22:30 ()


ความเห็น (0)