อนุทิน #25336

กับดักของนักเดินทาง คือ การหลง

หลงตน หลงตัว... ว่าตน ตัว นี้มี - ดี - ประเสริฐ...และที่หลงมากที่สุด คือ หลงเกิดและหลงตาย...

เขียน:

ความเห็น (0)