อนุทิน 25336 - Ka-Poom

  ติดต่อ

กับดักของนักเดินทาง คือ การหลง

หลงตน หลงตัว... ว่าตน ตัว นี้มี - ดี - ประเสริฐ...และที่หลงมากที่สุด คือ หลงเกิดและหลงตาย...

  เขียน:  

ความเห็น (0)