อนุทิน 25295 - a l i n_x a n a =)

"..สติ คือความรู้สึกระลึกได้ ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นสำคัญมาก ที่จะช่วยให้บุคคลหยุดคิดพิจารณาก่อนที่จะพูด จะทำหรือแม้แต่จะคิดอ่านในเรื่องใดๆ อีกข้อหนึ่งที่จะช่วยให้ระลึกได้ คิดอ่านได้ถูกจุดและถูกต้อง ก็คือจิตใจที่ตั้งมั่น และหนักแน่น เป็นกลาง เพราะไม่มีอคติ สองสิ่งนี้เป็นคุณสมบัติสำึัคัญที่สุดของการศึกษาดี มีหน้าที่สูง ที่จะต้องเป็นบุุคคลชั้นนำในวงงานต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต...." พระราชดำรัส พ.ศ. 2527 พ่อหลวงของเรา

เขียน 01 Nov 2008 @ 14:55 ()


ความเห็น (0)