อนุทิน 25245 - บัวปริ่มน้ำ

  • วันนี้ วันหยุดที่ได้มีโอกาสพอว่างให้กับตัวเอง
  • จึงถือโอกาส จะไปงานบวชลูกชายของเพื่อนบ้านที่นับถือกัน
  • "เรา" ได้มีโอกาสทำบุญบวช และบุญกฐินร่วมกันครั้งนี้ ขอให้บุญหนุนเกื้อ จงดลบันดาล ประทานพรให้เรามีความสุขกาย สุขใจ  และความเจริญ ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป มีพลามัยแข็งแรง มีความรักที่มีคุณค่าและยั่งยืนตลอดไป
  • สาธุ สาธุ สาธุ..
เขียน 01 Nov 2008 @ 07:18 ()


ความเห็น (0)