อนุทิน 25235 - กวิน

กวิน

ความเข้าใจ ไม่ใช่ การรู้จักชื่อ @ 220031 โดย wwibul

"สอนมาอย่างโชกโชน ผมสรุปว่า เขาจำได้ทุกอย่าง แต่ไม่รู้ความหมายซักอย่าง เวลาพูดศัพท์เทคนิคคำว่า ตัวกลางที่มีค่า refractive index เขาจะนึกไม่ออกว่าหมายถึงน้ำด้วย จะนึกไม่ออกว่า ระนาบของแสง ก็คือสิ่งที่เราเห็นได้ผ่านแผ่นโพรารอยด์ ถามเรื่อง Brewster's angle จะได้คำตอบยังกับค้นคอมพิวเตอร์ออกมา แต่ถ้าบอกว่า ดูน้ำสิ จะไม่เกิดอะไรขึ้น"

อ่านแล้วทำให้ได้แง่คิดอีกอย่างนะครับว่าอาจารย์เก่งๆ ก็ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์รู้เรื่องไม่ได้ ถ้าเก่งจริงก็ต้องอธิบายให้ลูกศิษย์เข้าใจได้นะครับ? นี่ถ้า  Richard Feynman มาเรียนต่อ ปริญญาบัตรวิชาชีพครู ที่ไทยก็คงสอนรู้เรื่องขึ้นนะครับ (เป็นห่วงลูกศิษย์ของ Feynman ที่ถูกตั้งคำถามแล้วตอบไม่ได้เกรงว่าจะกระโดดน้ำตาย ) การทำจ้อง นำไปสู่ การท่องจำ จากนั้นจึงนำไปสู่การ ประยุกต์ใช้

นิทานเรื่องนายฉลาด และนายเฉลียว น่าจะตอบคำถาม ระบบการศึกษาของ บราซิล นี้ได้นะครับ เรื่องมีอยู่ว่า อาจารย์สอนวิธีการตักน้ำใส่หม้อดินให้กับลูกศิษย์ 2 คนคือนายฉลาดและนายเฉลียว พอถึงภาคปฏิบัติ อาจารย์ก็ใช้ให้นายฉลาดและนายเฉลียวไปตักน้ำใส่หม้อดินมาให้เต็ม เพื่อส่งเป็นการบ้านในวันรุ่งขึ้น นายเฉลียวเอาหม้อดินไปแช่น้ำไว้ก่อนที่จะไปตักน้ำ น้ำจึงมีเต็มหม้อดิน ส่วนนายฉลาดไม่ได้เอาหม้อดินไปแช่น้ำไว้ก่อนหม้อดินจึงดูดซับน้ำในหม้อทำให้หม้อดินมีน้ำไม่เต็มตามคำสั่งของอาจารย์ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การสอนภาคทฤษฎีนั้น สามารถสอนได้ด้วยมาตรฐาน ที่เหมือนๆ กัน แต่สำหรับภาคปฏิบัติ นั้นย่อมอยู่ที่การประยุกต์ใช้ของตัวนักเรียนเองด้วย

อีกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่คุณหมอ (คนฉลาดเรียนหมอ?) สอนให้ชาวเขาใส่ถุงยาง เพื่อคุมกำเนิด โดยที่คุณหมอ เอาถุงยางสวมที่นิ้วโป้ง (ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง) ผลลัพธ์ก็คือ การคุมกำเนิดไม่ได้ผล เพราะเวลาที่ชาวเขานอนกับเมียก็เอาถุงยางสวมที่นิ้วโป้ง นี่จึงถือว่า การรู้จักชื่อ (ถุงยาง+มองเห็นภาพถุงยาง) แต่ยังไม่ใช่ ความเข้าใจ (วิธีการใช้ถุงยางที่ถูกต้อง) 

สรุป


1.คุณหมอ (คนฉลาด) บางคน? เป็นคนมีความรู้ แต่ยังขาดความเป็นครู  

2. การสอนของครูนั้น นักเรียนบางคนก็ย่อมรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ แต่บางคนก็ยังไม่รู้จักประยุกต์ใช้

3. ในฐานะของคนเป็นครูจะแก้ที่จุดไหนก่อน?

เขียน 01 Nov 2008 @ 03:15 () แก้ไข 17 Nov 2008 @ 08:36, ()


ความเห็น (0)