อนุทิน 25211 - ครูอ้อย แซ่เฮ

  ติดต่อ

เกียรติของข้าฯ  มาคร่า  ไปได้ไม่
รักษ์เกียรติไว้  ยิ่งชีพ  อสงไขย
วงศตระกูล ค้ำคูณ จุนเจือไกล
น้อมดวงใจ  ถวายเพื่อพ่อ แม่แผ่นดิน

จุดที่ยืน  ผืนดินนี้ มีค่านัก
ข้าฯพำนัก พักพิง จิตถวิล
ข้าฯพากเพียร ข้าฯเขียนอ่าน โลกยลยิน
ตราบชีพสิ้น ดินกลบหน้า  กู้เกียรติคืน

ครูอ้อย...

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)