อนุทิน 25211 - ครูอ้อย แซ่เฮ

เกียรติของข้าฯ  มาคร่า  ไปได้ไม่
รักษ์เกียรติไว้  ยิ่งชีพ  อสงไขย
วงศตระกูล ค้ำคูณ จุนเจือไกล
น้อมดวงใจ  ถวายเพื่อพ่อ แม่แผ่นดิน

จุดที่ยืน  ผืนดินนี้ มีค่านัก
ข้าฯพำนัก พักพิง จิตถวิล
ข้าฯพากเพียร ข้าฯเขียนอ่าน โลกยลยิน
ตราบชีพสิ้น ดินกลบหน้า  กู้เกียรติคืน

ครูอ้อย...

 

เขียน 31 Oct 2008 @ 20:50 ()


ความเห็น (0)