อนุทิน 25175 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

นมัสการพระคุณเจ้า BM.chaiwut  @25174 พระคุณเจ้าเป็นผู้รู้ดี พระคุณเจ้าเป็นผู้รู้ชั่ว (รู้คำแปลคาถาบาลีบทนี้อย่างถ่องแท้จึงทักท้วงได้อย่างถูกต้อง) พระคุณเจ้าเป็น สมโณ พระคุณเจ้าเป็น พรฺาหฺมโณ สมแล้วขอรับ แก้ไข ผิดให้เป็นถูก แล้วรบกวนพระคุณเจ้า/พระอาจารย์ ตรวจสอบขอรับ (การแก้ไขในสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดลงไปให้ถูกต้องนั้นเป็นสิ่งที่ผู้มีปัญญาสมควรกระทำใช่มั้ยขอรับกระผม? เพราะการดึงดันไม่แก้ไขในสิ่งที่ผิดนักปราชญ์ท่านย่อมสรวลเอาได้)

เขียน 31 Oct 2008 @ 14:29 () แก้ไข 31 Oct 2008 @ 15:19, ()


ความเห็น (0)