อนุทิน 25171 - Ka-Poom

Ka-Poom

@25152 น้องอ๋อยที่รัก...

พี่กะปุ๋ม...ขออนุญาตที่จะไม่วิพากษ์ใดใด ต่อใครใคร... เป็นเรื่องของปัจเจคบุคคล สำคัญอยู่ที่ใจ ใจเราเบา หรือใจเราหนักต่อสิ่งที่มากระทบเท่านั้น ใครจะดี หรือใครจะชั่ว ไม่สำคัญเท่าเราตัวเราชั่วมากขึ้นหรือชั่วน้อยลง ... สำคัญที่สุดที่พี่กะปุ๋มจะกลัวเกรงมาก คือ ตัวความชั่วที่จะนำพาตัวพี่กะปุ๋มให้หลงผิดคิดว่าตนเองประเสริฐกว่าบุคคลอื่น

พี่กะปุ๋มยังคงเป็นผู้ที่ต้องเรียนรู้ในหนทางนี้อีกยาวไกล... ขอให้น้องอ๋อยทำใจเบาเบา ตามลมหายใจของเราในทุกขณะจิต เพราะแม้แต่พี่กะปุ๋มเองก็ไม่อาจทราบได้ว่าตนเองนั้นจะมีลมหายใจได้อีกนานเท่าใด...

เขียน 31 Oct 2008 @ 13:31 () แก้ไข 31 Oct 2008 @ 13:36, ()


ความเห็น (0)