อนุทิน 25164 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

เคยได้ยินผู้ใหญ่ที่ มน. พูดว่า "รวงข้าวที่มีเมล็ดมาก ย่อมโน้มต่ำติดดิน ส่วนรวงข้าวที่มีเมล็ดน้อย ย่อมชูช่อล้อลมไปมา"

เขียน 31 Oct 2008 @ 11:46 () แก้ไข 31 Oct 2008 @ 15:23, ()


ความเห็น (0)