อนุทิน #25164

เคยได้ยินผู้ใหญ่ที่ มน. พูดว่า "รวงข้าวที่มีเมล็ดมาก ย่อมโน้มต่ำติดดิน ส่วนรวงข้าวที่มีเมล็ดน้อย ย่อมชูช่อล้อลมไปมา"

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)