อนุทิน 25163 - หยั่งราก ฝากใบ

การต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ ชัยชนะที่ยิ่งยง ... เกิดจากการต่อสู้และรู้เท่าทัน...ในกิเลสแห่งตนเอง...

หาใช่การเอาชนะคะคานกันด้วยวาจาและการกระทำไม่...

ดูแล้ว เห็นแล้ว ใคร่ครวญแล้ว ... ถอยหลังออกมาสักหนึ่งก้าว...เพื่อย้อนดูจิตตน...

อาจน้อมใจลงได้ว่า...เอ้า นี่เราโดน (กิเลสเล่นงาน) เข้าด้วยเหมือนกันหรือนี่....^_^...

Japan20081027_133 

เขียน 31 Oct 2008 @ 11:12 ()


ความเห็น (0)