อนุทิน #25161

บารมี คือ กำลังใจอันงดงาม

ถอดบทเรียนสำหรับตนเอง หากว่าข้อเขียนนี้ก่อให้เกิดเป็นความขุ่นมัวในจิตของผู้ที่ได้เข้ามาอ่าน ข้าพเจ้าขอน้อมขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยเถิด

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)