อนุทิน 25085 - ครูแอน

วันนี้ ประชุมครูเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2551..งานที่รับผิดชอบ

  • เตรียม ppt งานโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ที่สพท.มส.1 ( 4 พ.ย.51)
  • แผนงานงบประมาณ บริหาร  4 ฝ่าย
  • ขยายชั้นเรียน ชั้น ม. 4 ปี กศ. 2552
  • SAR ร.ร.คุณธรรมชั้นนำ ปี 50
  • โครงการ "เรารักโรงเรียนกับโตชิบา"

 

เขียน 30 Oct 2008 @ 19:10 ()


ความเห็น (0)