อนุทิน 25082 - กวิน

กวิน

สมุทรโฆษคำฉันท์ ท่อนที่ใช้ วสันตดิดลกฉันท์ 14 มี ใช้คำว่า พาล ไว้หนึ่งแห่ง คนพาลในสมัยก่อนอย่างน้อยๆ ก็สมัยอยุธยา นั้น แปลว่า คนมีรูปโฉมสวยงามเหมือนนาง พินทุมดี นั่นเอง ถ้าไม่งั้นก็ต้องแปลว่า นางพินทุมดี เป็นหญิงพาล

เจ้านั้นมีโฉมคือจะประโลม       ทั้งแหล่งหล้าและฟ้าดิน
ทรงนาม(ะ)กรบวร(ะ)พิน-         ทุมดี อันโฉมเฉลา
เสาวภาคย(ะ)พาล(ะ)พนิดา      คือสุ ธามาโกศเกลา
เนื้อเกลี้ยงสมบูรณ์บวร(ะ)เยา-   ว(ะ)อย่าว่าจะมีสอง

เขียน 30 Oct 2008 @ 18:33 () แก้ไข 17 Nov 2008 @ 08:45, ()


ความเห็น (0)