อนุทิน 25076 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

  ติดต่อ

@25072

ผมชอบ แววตา น้องทีม ภาพนี้จังครับ วัยเด็กเป็นวัยที่บริสุทธิ์นะครับ อยู่ที่เราจะสร้างสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาอย่างไร...ที่จะช่วยกล่อมเกลาจิตวิญญาณ สร้างวิธีคิดเพิ่มเติมให้เขาอ่อนโยนต่อโลกใบนี้

เมล็ดพันธุ์ที่ดี...เติบโตอย่างงดงาม จากปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ดี

ในอนาคต เขาจะเป็นผู้ที่พร้อมด้วยความสุข กายสุข ใจสุข...เป็นองค์ประกอบที่ดีของสังคมต่อไป...

เด็กเป็นทั้ง ปัจจุบัน และ อนาคต ของโลกครับ

 Fammily

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)