อนุทิน 25019 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

@25014

บันทึก ทางเดินบนดอย ทำให้ผมคิดทบทวนถึงประสบการณ์ในอดีต คิดต่อว่ากว่าเราจะผ่านมาได้ด้วยความยากลำบาก เป็นความภูมิใจที่ติดอยู่ในใจตลอดมา..

สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นดีเสมอ

เขียน 30 Oct 2008 @ 09:40 ()


ความเห็น (0)