อนุทิน 25018 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

แม่เล้าสร้างวัด ได้บุญหรือไม่ เพียงไร? @  219031

ขอขอบ คุณครู วรางค์ภรณ์ เนื่องจากอวน มาลัยอักษรา ที่กวินร้อยเรียงไว้  ณ ที่นี้ เกิดมาจากปัญญาของเหล่านักปราชญ์ราชบัณฑิต ซี่งท่านเหล่านั้นได้ปลูกให้เจริญงอกงามไว้บนพื้น บรรณพิภพ ครับ กวินเป็นเพียงแค่นายช่างผู้นำมา บุพผอักษรา มาร้อย และกรอง ไว้บูชาเพื่อบูชา พระรัตนตรัย ครับ

เขียน 30 Oct 2008 @ 09:38 ()


ความเห็น (0)