อนุทิน 24999 - pkaek

  ติดต่อ

เป็นประธานตรวจเยี่ยมภายในตามมาตรฐานของสภาการพยาบาลเป็นกิจกรรม peer reveiw สลับกันเยี่ยมเพื่อให้คำแนะนำ และกำลังใจ เพื่อพัฒนาต่อ

วันนี้จะไปเยี่ยมที่แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก เตรียมการ 1.ทบทวนทำความเข้าใจกิจกรรมกับคณะทำงาน 2.แบ่ง Self assessmentของหน่วยงานศึกษาล่วงหน้า 3.นัดหมายเวลา 4.เข้าตรวจเยี่ยม 5.สรุปผล 6.ให้คำแนะนำหน่วยงาน 7.จัดทำรายงาน

  เขียน:  

ความเห็น (0)