อนุทิน 24979 - มัทนา

มัทนา

Wed. 291008

  • วันนี้อ.ที่ปรึกษากลับมาจากเยอรมันแล้ว
  • อยากเข้าไปหา แต่ไม่ได้นัดไว้ กลัวไปแล้วเก้อ เพราะรู้ว่ามีแขกมาจาก McGill ด้วย ฝนก็ตกอีก
  • ขอ pack ของลงกล่องช่วงเช้า ตอนบ่ายค่อยดูดินฟ้าอากาศอีกทีละกัน
เขียน 30 Oct 2008 @ 00:18 ()


ความเห็น (0)