อนุทิน 24958 - ภูสุภา

@24950,@24945 คิโนะ ดีอีกอย่างค่ะ ถ้าเป็นcopy เดียวที่เหลืออยู่ ช้ำแต่เราอยากได้เลย เราขอคุยกับพนักงานอาวุโส หรือ ผู้มีอำนาจตัดสินใจ เขาจะลดให้เราอีกพอสมควรเลยค่ะ

และถ้าเราฝากสั่งใหม่ ในกรณีเป็นหนังสือที่เขาลดอยู่ เขาก็ไม่ได้เพิ่มราคาเราค่ะ

เขียน 29 Oct 2008 @ 23:02 () แก้ไข 29 Oct 2008 @ 23:03, ()


ความเห็น (0)