อนุทิน 24935 - กวิน

กวิน

แม่เล้าสร้างวัด ได้บุญหรือไม่ เพียงไร? @  219031

ขอบคุณท่านอาจารย์ ประจักษ์~natadee   ครับ ธรรมกถึก ที่กวินไปฟังท่านบรรยายธรรม ท่านเป็น วิปัสสนาจารย์  ท่านเล่าว่า มียายคนหนึ่งคุยลั่นวัดเลยว่าตัวแกเองนั้นได้สร้างโบถส์ สร้างวิหาร ทำบุญนั่นทำบุญนี่ มีงานกฐินผ้าป่าที่ไหน แกก็ไม่เคยขาด ยายแกคุยลั่นเรื่องการทำบุญของแกลั่นศาลา พอยายแกเงียบเสียง (สงสัยจะคุยมากจนเหนื่อยแล้วจึงพักหยุดหายใจ) หลวงพ่อท่านก็พูดขึ้นว่า โยม!!! คนฉลาดน่ะ แค่ขยับตัวก็ได้บุญนะโยม คุณยายพอได้ฟังคำของหลวงพ่อ ก็ให้รู้สึกโกรธหลวงพ่อคนนี้เสียเหลือเกิน แต่แกก็ไม่กล้าต่อปากต่อคำ แกเก็บความสงสัยในปริศนาธรรมนี้อยู่ในใจ กระทั่งแกตัดสินใจเอ่ยปากถามพระหนุ่มรูปหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อ 

ยาย : ท่านๆ ที่หลวงพ่อท่านว่า คนฉลาดแค่ขยับตัวก็ได้บุญนะเขาทำกันอย่างไร? พระหนุ่มจึงตอบว่า ก็คือการ เจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างไรเล่าจ๊ะคุณโยม "พระพุทธเจ้าตรัสในเบื้องปลายว่า “แม้จะได้อุปสมบทเป็นภิกษุ รักษาศีลครบ 227 ข้อ ไม่เคยขาด ไม่ด่างพร้อย 100 ปี บุญกุศลยังน้อยกว่าผู้ที่ทำสมาธิให้จิตสงบ(ฌาน) แม้นานเพียงไก่กระพือปีก” “ผู้ใดเข้าฌาน นาน 100 ปีและไม่เสื่อม บุญยังน้อยกว่าผู้ที่มองเห็นความเป็นจริงว่า สรรพสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง มาจากการปรุงแต่ง เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แม้จะเห็นเพียงชั่วขณะจิตก็ตาม" (1)


อ้างอิง

(1) บุญที่มนุษย์สามารถทําให้ได้ผลสูงสุด. เวปไซต์ลานธรรมจักร. 2003 September  [cited 2008 October 26]. (10 screens).  Available from: URL; http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7740&view=next&sid=4dac6528d5747f3fec96fb688864f48a

เขียน 29 Oct 2008 @ 21:14 () แก้ไข 17 Nov 2008 @ 08:48, ()


ความเห็น (0)