อนุทิน 24928 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  ติดต่อ

  • เช้าวันนี้พาคณะนำเสนอการคัดเลือกโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจประเภท1รุ่นที่2 ณโรงแรมเลยพาเลช
  • เป็นการคัดเลือกตัวแทนจังหวัดมีเพียงตัวแทนเขต3(ศรีสองรักษ์วิทยา)และเขต1(เชียงกลมวิทยา)ที่นำเสนอจนแล้วเสร็จในภาคเช้า
  • ตัวแทนที่ได้จะไปแข่งระดับเขตตรวจราชการที่10(อุดร หนองคาย หนองบัวลำภู และเลย)ต่อไป

ผลการคัดเลือก คะแนนสูสี ศรีสองรักษ์ฯ ได้เป็นตัวแทน ดีแล้ว ไม่เหนื่อยไปแข่งต่อและใช้เงินตนเอง ไม่มีงบสนับสนุน

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)