อนุทิน 24928 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เช้าวันนี้พาคณะนำเสนอการคัดเลือกโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจประเภท1รุ่นที่2 ณโรงแรมเลยพาเลช
  • เป็นการคัดเลือกตัวแทนจังหวัดมีเพียงตัวแทนเขต3(ศรีสองรักษ์วิทยา)และเขต1(เชียงกลมวิทยา)ที่นำเสนอจนแล้วเสร็จในภาคเช้า
  • ตัวแทนที่ได้จะไปแข่งระดับเขตตรวจราชการที่10(อุดร หนองคาย หนองบัวลำภู และเลย)ต่อไป

ผลการคัดเลือก คะแนนสูสี ศรีสองรักษ์ฯ ได้เป็นตัวแทน ดีแล้ว ไม่เหนื่อยไปแข่งต่อและใช้เงินตนเอง ไม่มีงบสนับสนุน

เขียน 29 Oct 2008 @ 17:53 () แก้ไข 30 Oct 2008 @ 10:04, ()


ความเห็น (0)