อนุทิน #24928

  • เช้าวันนี้พาคณะนำเสนอการคัดเลือกโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจประเภท1รุ่นที่2 ณโรงแรมเลยพาเลช
  • เป็นการคัดเลือกตัวแทนจังหวัดมีเพียงตัวแทนเขต3(ศรีสองรักษ์วิทยา)และเขต1(เชียงกลมวิทยา)ที่นำเสนอจนแล้วเสร็จในภาคเช้า
  • ตัวแทนที่ได้จะไปแข่งระดับเขตตรวจราชการที่10(อุดร หนองคาย หนองบัวลำภู และเลย)ต่อไป

ผลการคัดเลือก คะแนนสูสี ศรีสองรักษ์ฯ ได้เป็นตัวแทน ดีแล้ว ไม่เหนื่อยไปแข่งต่อและใช้เงินตนเอง ไม่มีงบสนับสนุน

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)