อนุทิน 24887 - หมอเจ๊ คนสวย แซ่เฮ

  ติดต่อ

@24748

สวมหมวกผู้บริหาร มีแบบฝึกหัดหลายบทที่ควรฝึกให้มาก คือ ฝึกตบะ ฝึกฟัง ฟัง ฟัง ฟัง ฝึกพูดให้น้อยที่สุด และ ฝึกพูดคนสุดท้ายค่ะอาจารย์

  เขียน:  

ความเห็น (0)