อนุทิน #24887

@24748

สวมหมวกผู้บริหาร มีแบบฝึกหัดหลายบทที่ควรฝึกให้มาก คือ ฝึกตบะ ฝึกฟัง ฟัง ฟัง ฟัง ฝึกพูดให้น้อยที่สุด และ ฝึกพูดคนสุดท้ายค่ะอาจารย์

เขียน:

ความเห็น (0)