อนุทิน 24887 - หมอเจ๊ คนสวย แซ่เฮ

@24748

สวมหมวกผู้บริหาร มีแบบฝึกหัดหลายบทที่ควรฝึกให้มาก คือ ฝึกตบะ ฝึกฟัง ฟัง ฟัง ฟัง ฝึกพูดให้น้อยที่สุด และ ฝึกพูดคนสุดท้ายค่ะอาจารย์

เขียน 29 Oct 2008 @ 10:58 ()


ความเห็น (0)