อนุทิน 24879 - เตวิชโช

  ติดต่อ

  ^_^ ยามคับขัน ย่อมต้องการคนกล้า

ยามตื่นโกหาหล ย่อมต้องการคนหนักแน่น

ยามข้าวน้ำบริบูรณ์ ย่อมต้องการคนที่รัก

ยามเกิดปัญหา      ย่อมต้องการบัณฑิต ^_^

         (พุทธวจนะ)

  เขียน:  

ความเห็น (0)