อนุทิน 24835 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ที่อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ จะมีผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลผสม อันประกอบด้วย ขุยมะพร้าว ทางมะพร้าว ทลายมะพร้าวเปล่า และเศษไม้ ที่อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ แล้ว ไม่เห็นมีข่าว จากจังหวัดภาคใต้อื่นๆบ้าง ทุกจังหวัดก็มีมะพร้าวเยอะๆ ทั้งนั้น
สำหรับกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามสัญญาซื้อขายจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก หรือ VSPP โดยให้ค่าพลังงานไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 63.36 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (KWh) ต่อปี และอีกส่วนหนึ่งจำหน่ายให้แก่โรงผลิตเส้นใยมะพร้าว ให้ได้ค่าพลังงานไฟฟ้าประมาณ 8 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี

จริงๆ เป็นเรื่องที่ดีมากๆ ในหาพลังงานที่หาได้ในประเทศ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ และลดความเสี่ยงต่อภาวะการขาดแคลนพลังงานด้วย

ดีจังที่ มีการเอาวัสดุชีวมวลที่เหลือทิ้งในท้องถิ่นมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจ

เขียน 28 Oct 2008 @ 22:56 () แก้ไข 28 Oct 2008 @ 23:07, ()


ความเห็น (0)