อนุทิน #24828

  ติดต่อ

วันที่ดีใจมากที่สุดสำหรับปีนี้
คืนวันที่ 23 ตุลาคม ตรงกับวันปิยมหาราช
ประจวบเหมาะพอดีกับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศผล
นักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมเคมี(อินเตอร์) ซึ่งลูกสาวได้รับทุนเรียนด้วย ดีใจสุดๆ

  เขียน:  

ความเห็น (0)