อนุทิน 24797 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการเรียบร้อย ได้แนวทางการดำเนินในหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการสกัดความรู้ ขอบคุณมากครับ สิ้นเดือนหน้าหมดงวดที่หนึ่งของโครงการ หลังจากปิดงวดที่หนึ่งแล้ว ตั้งใจจะจัดประชุม bloggers ในพื้นที่เพื่อรายงานผลและขอรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งครับ

เขียน 28 Oct 2008 @ 17:46 ()


ความเห็น (0)