อนุทิน 24708 - Panuch

  ติดต่อ

เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมค่ายอาสาลดภาวะโลกร้อน  ของนิสิต มมส  นำทีมเยี่ยมค่ยโดยงานกิจกรรมนิสิต  ณ บ้านหนองจาน ตำบลหนองทุ่ม  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เวลา 07.00-16.30 น.

  เขียน:  

ความเห็น (0)