อนุทิน 24708 - Panuch

Panuch

เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมค่ายอาสาลดภาวะโลกร้อน  ของนิสิต มมส  นำทีมเยี่ยมค่ยโดยงานกิจกรรมนิสิต  ณ บ้านหนองจาน ตำบลหนองทุ่ม  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เวลา 07.00-16.30 น.

เขียน 27 Oct 2008 @ 23:24 ()


ความเห็น (0)