อนุทิน 24706 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูรความเห็น (0)