อนุทิน 24680 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • ประชุมครูนอกรอบ
  • ทบทวนเรื่องการไปนำเสนอนิทรรศการและนำเสนอของโรงเรียน "โรงเรียนกระจายอำนาจ" ตัวแทนจังหวัด ที่เลยพาเลช 29ตุลานี้
เขียน 27 Oct 2008 @ 17:00 ()


ความเห็น (0)