อนุทิน 24678 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

หลังจากที่ได้พี่ปุ้ยมาเป็น Partner เพื่อทำกราฟฟิก

ก็นั่งคุยกับยาและพี่สี่เรื่องโครงสร้างหน้าเว็บ healthy คุยไปคุยมาก็เกิดคำถามกับการจัดกลุ่มข้อมูลในการนำเสนอ ก็เลยได้โจทย์ใหม่ให้ยากับพี่สี่ไปเพิ่มเติม

  เขียน:  

ความเห็น (0)