อนุทิน 24678 - มะปรางเปรี้ยว

หลังจากที่ได้พี่ปุ้ยมาเป็น Partner เพื่อทำกราฟฟิก

ก็นั่งคุยกับยาและพี่สี่เรื่องโครงสร้างหน้าเว็บ healthy คุยไปคุยมาก็เกิดคำถามกับการจัดกลุ่มข้อมูลในการนำเสนอ ก็เลยได้โจทย์ใหม่ให้ยากับพี่สี่ไปเพิ่มเติม

เขียน 27 Oct 2008 @ 16:32 ()


ความเห็น (0)