อนุทิน 24674 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • ตั้งใจเซอร์ไพซ์ 30ปีครบรอบแต่งงาน(Golden Aniversary) ทำบันทึกในบล็อก gotoknow
  • เร็จเมื่อ 15.00น. mail to Tia & Mon
  • Click http://gotoknow.org/blog/patthamalai-ourself
เขียน 27 Oct 2008 @ 15:28 () แก้ไข 27 Oct 2008 @ 15:30, ()


ความเห็น (0)