อนุทิน #24651

นมัสการพระคุณเจ้า  BM.chaiwut   @24621 จากที่พระอาจารย์ทักท้วงมา กระผมสืบค้นข้อมูล นำมาเรียงร้อยเขียนเป็นบทความที่ชื่อ แม่เล้าสร้างวัด ได้บุญหรือไม่ เพียงไร? @ 219031 ครับ

เขียน:

ความเห็น (0)