อนุทิน 24649 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

จัดการเรื่องห้องเรียนเสร็จเรียบร้อย ย้ายจากห้องคณะศิลปศาสตร์กลับมาที่คณะเอง เพราะห้องที่ศิลปศาสตร์เสียงก้องมาก คงสอนกันไม่ได้ดี ย้ายห้องกลับมาก็เลยต้องย้ายเวลาเรียนด้วย

เขียน 27 Oct 2008 @ 11:48 ()


ความเห็น (0)