อนุทิน 24641 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

เปิดเทอมแล้ว

  • ลงทะเบียนเรียนไม่ได้ เพราะว่าทะเบียนกลางยังไม่เปิด section ของ อ.จัน
  • จัดการจองห้อง Lab คอมฯ ให้ อ.จัน
  • โทรติดตามงานจากผู้สัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาผลงานเพิ่ม
  • ติดต่อ อ.ขจิต เรื่องงานพบปะ
  • และโทรตามเรื่องประชุมให้อ.ธวัชชัย
  เขียน:  

ความเห็น (0)