อนุทิน 24641 - มะปรางเปรี้ยว

เปิดเทอมแล้ว

  • ลงทะเบียนเรียนไม่ได้ เพราะว่าทะเบียนกลางยังไม่เปิด section ของ อ.จัน
  • จัดการจองห้อง Lab คอมฯ ให้ อ.จัน
  • โทรติดตามงานจากผู้สัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาผลงานเพิ่ม
  • ติดต่อ อ.ขจิต เรื่องงานพบปะ
  • และโทรตามเรื่องประชุมให้อ.ธวัชชัย
เขียน 27 Oct 2008 @ 10:45 ()


ความเห็น (0)