อนุทิน 24632 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เข้าโรงเรียนแต่เช้า ทันร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เดินสำรวจความเรียบร้อย
  • แนะนำมอบหมายงาน จำเนียรดูความเรียบร้อยธงทิว ปนิกติดตามการตรวจสอบพัสดุประจำปี เช็คทะเบียนครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล(เครื่องเป่า) และการสอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้เงินลงทะเบียนคอมฯกับเงินอุดหนุนรายหัว
  • มอบยอดศักดิ์ไปประชุมแทนที่เทศบาลเรื่องการจัดกิจกรรมลอยกระทง มอบธรรมรัตน์เตรียมอบรมครูเพื่อเป็นผู้ร่วมกรอกข้อมูลสารสนเทศนักเรียนในโปรแกรมที่มีอยู่แล้ว โทรฯประสานเรื่องฤทธิไกรจะมาลาครู นักเรียนหน้าเสาธงพรุ่งนี้ และเช็ครายละเอียดกับ ศน.ตู่ เรื่องประกวดโรงเรียนกระจายอำนาจระดับจังหวัด ตกลงเป็นที่โรงแรมเลยพาเลช วันที่ 29 ตุลา แจ้เศรษฐ์ให้นัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเย็นนี้
เขียน 27 Oct 2008 @ 09:45 ()


ความเห็น (0)