อนุทิน 24626 - ภูสุภา

มีเวลานิด(เดียว)  นอนตื่นสายไปหน่อย อ่านเอกพจน์ฯของท่านฮิวเมอริสต์เพลิน ขอคัดตัวอย่าง ต้อนรับ จันทร์หรรษาค่ะ

"สุนทรพจน์เปิดส้วมฯ"

บัดนี้ได้ศุภฤกษ์อันดีงาม จึงขอเชิญใต้เท้าเปิดกระดาษฟางคลุมป้าย แล้วเข้าไปนั่งถ่ายเป็นปฐมฤกษ์ โดยมิต้องหยอดสตางค์ เพื่อเป็นสวัสดิมงคล เจริญรุ่งเรืองถาวร..สืบต่อไป..."

เขียน 27 Oct 2008 @ 07:17 () แก้ไข 27 Oct 2008 @ 07:18, ()


ความเห็น (0)