อนุทิน 24575 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความหนาว...

ในแต่ละปี...ความหนาว ไม่เคยที่จะได้หยุดพัก ก็ยังคงทำหน้าที่ให้ความหนาวเย็นแก่ผู้คน... การแก้ไข ความหนาว เพื่อให้คนสัมผัสความหนาว..พึงแก้ที่ปัญญา หรือแก้ที่...ธรรมชาติ

ตรึกตรอง...

สิ่งใดพึงได้ช่วยเหลือกันได้ ตามกำลังที่มี คือ ความงดงามเสมอ "ทานบารมี" คือ อีกหนึ่งกำลังใจที่งดงามที่มนุษย์พึงสละ ทรัพย์อันเป็นทั้งเงินและไม่ใช่เงิน... รูปธรรมหรือนามธรรม... จำได้ขึ้นใจเสมอในคำสอนของหลวงตาที่เมตตาเทศน์สอน ต่อการสงเคราะห์โลก...บางอย่างบางเรื่องก็ดูเสมือนเป็นน้ำซึมบ่อทราย แต่นั่นก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้ลงมือทำอะไรเลย พึงให้ทำเท่าที่กำลังเรามี...ตามแต่ปัญญาและศรัทธา...

เขียน 26 Oct 2008 @ 20:34 ()


ความเห็น (0)