อนุทิน 2457 - wwibul

wwibul
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ค่อย ๆ เรียบเรียง

เงิน มีด้านที่เป็น information ที่ใช้ส่งต่อสิทธิผ่านมือคน โดยผ่าน medium ที่อาจจับต้องได้ (ธนบัตร) หรือจับต้องไม่ได้ (อิเล็กทรอนิกส์)

เมื่อไม่มีความเชื่อมั่นศรัทธาเหลือในสังคมใด ค่าเงินจะเสื่อมพินาศสิ้น เทียบเท่ากับ information leak จาก medium นั้น

information transfer มี entropy เสมอ ใน wikipedia นั้น กล่าวถึง S (entropy) ว่า

 S = k_B \, {
m ln} W

where kB is the Boltzmann constant and W probability of this configuration 

เงินจึงสามารถหายไปตอนเปลี่ยนมือได้ เพราะเกิดการเปลี่ยน configuration จึงทำให้มี efficiency < 100 % เพราะมี entropy เป็นบวก เนื่องจาก W มีค่ามากกว่า 1 แบบ

(อือม์ อธิบาย MengTrinov ได้แล้ว เหลือของ SusanNovski อีกคน)

ฮึ่ม ช่วงนี้นกกระเต็นหาพยาธิ เอ๊ย หนอน กินยากจังวุ๊ย... สงสัยตกใจเสียงแก๊ก-แก๊ก...

 

เขียน 30 Apr 2008 @ 08:23 () แก้ไข 30 Apr 2008 @ 09:04, ()


ความเห็น (0)